உக்ரைனில் இருந்து இந்தியர்கள் மீட்கப்படும் திட்டத்திற்கு ஆபரேஷன் கங்கா என மத்திய அரசு சார்பில் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!