திமுகவின் பிரியா ராஜன், 28 வயதான எம்காம் பட்டதாரி, சென்னை மாநகராட்சியின் முதல் தலித் மற்றும் மூன்றாவது பெண் மேயராக போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.இந்தியாவிலேயே பழமை யானது
சென்னை மாநகராட்சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!